TÄVLINGSVERKSAMHETEN

Aktuellt inom tävlingsverksamheten:

Anmäl dig som tävlingsekipage;

Vill du stå med på hemsidan som tävlingsekipage för klubben?

Såklart! 

Maila till:

info@smalandsstenarbk.se

och ange:
- Namn på dig & din hund
- Grenar du tävlar i
- Bild 


Resultat från tävlingar

Anmäl dina resultat genom att fylla i formuläret;

Varje kalenderår tävlar våra medlemmar om att bli "Årets bästa" inom varje gren! Det är kostnadsfritt att delta för alla medlemmar,
och här är hur du deltar:
 


Regler för samtliga grenar

  • Medlemsavgiften måste vara betald före första tävlingstillfälle man vill ska räknas, och ekipaget (förare och hund) ska representera Smålandsstenar Brukshundklubb vid tävlingarna för att kunna tillgodoräknas.
  • eller vara medlem i Sveriges Hundungdom med vald klubb Smålandsstenar Brukshundklubb.
  • Resultatberäkningen räknas under kalenderåret dvs 1/1 – 31/12.
  • Resultaten måste ha rapporterats in till hemsideansvarig senast midnatt 31/12 aktuellt år. 
  • Endast resultat från officiella, individuella tävlingar tillgodoräknas
  • När du skickar in resultat godkänner du följande: Föraren och hundens namn kommer att sättas upp som en plåt på en tavla inne i klubbstugan.


Tavlan hänger där så länge styrelsen delar ut vandringspriser. Ert namn kommer även att sparas i dokument över vilka som vunnit och kan användas fritt av klubben så länge klubben önskar. Era resultat kommer även att visas på Smålandsstenar BKs hemsida under året. Du har när som helst rätt att be oss att ta bort dina uppgifter på hemsidan och i klubbstugan.


Regler 2023


Våra medlemmars resultat

VINNARE
GENOM ÅREN