Smålandsstenar Brukshundklubb

ANLÄGGNINGEN

 

På vår fantastiska anläggning finns två stora gräsplaner, perfekta för alla typer av hundträning samt en inhägnad agilityplan, med tillhörande agilityhindersbod. 

Alla medlemmar är välkomna att träna på vår anläggning, med vi ber er visa hänsyn till eventuell kursverksamhet som pågår. 


Inom hela området är det förbud mot rökning, och vi all verksamhet sker efter vår bestämda drogpolicy. 

EN FAMILJÄR HUNDKLUBB


Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare.


- ordf. Jenny Mårtensson

NYHETER

TRIVSELDAG för alla medlemmar!


Lördah  30 april, kl: 10:00 / 12:00, bjuder vi in dig som klubbmedlem till en underbar heldag, med hundaktiviteter i alla slag!

Kl 10:00 - samling på Balkvägen 5 i Smålandsstenar. Parkering finns på planen framför brevlådan. 

Vi börjar med en långpromenad på ca 6-7 km, vid passande ställe stannar vi och fikar.

När vi är tillbaka på Balkvägen 5 ca 12:00, finns det möjlighet att grilla korv. Där kan vi umgås, träna specialsök, rallylydnad och/eller låta hundarna springa runt i två inhägnade hagar.


Fika & grillning: Medtages själv
Anmälan:
kassor@smalandsstenarbk.se

Kostnad: 0 kr!

FÖRSLAG TILL STYRELSE 2022

Valberedningens förslag till ny styrelse samt sektioner och kommittéer som ska väljas till årmötet. Klicka på bilden för att se förstorning.


Har ni förslag på andra namn än dessa ovan måste dessa komma in till valberedningen senast 15/12 2021. Alexandra Nilsson . Ni kan med andra ord inte ge förslag på årsmötet (detta enligt normalstadgan § 10)  

BLI MEDLEM IDAG!

GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur Smålandsstenar Brukshundklubb behandlar dina personuppgifter. Dina uppgifter är grunden för en bra service.

Som medlem, deltagare, förtroendevald med mera i SmSBK och vid deltagande på aktiviteter (utbildningar, kurser, KM  med mera) godkänner du att SmSBK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SmSBK ska kunna verka i enlighet med syfte och mål, vilka framgår av stadgarna.

Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter?
SmSBK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig.

I samband med SmSBKs aktiviteter, till exempel kurser, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister och i vårt kursregister.
Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SmSBKs förening såsom utskick, kontakt inom föreningen, kontakt vid registrering med mera. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald/ägare i olika sammanhang. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick. Kontakta vår medlemsansvarig om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.

När lagrar vi personuppgifter?
SmSBK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när du anmäler dig till kurs eller vid registrering av resultat. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.


Vilka personuppgifter lagrar vi?
De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som kurser eller föreläsningar eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.
SmSBK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnummer är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet samt för att vi ska kunna lämna uppgifter till Studiefrämjandet.

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?
Vi lagrar personuppgifter på våra datorer, i molntjänster och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behöriga personer och styrelsemedlemmar. Vi lagrar även personuppgifter på LBKs webbplats och sociala medier. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
SmSBK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SmSBKs register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom styrelsemedlemmar och utbildningsregister med flera. Personuppgifter i styrelsens protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis i sju år i enlighet med Skatteverkets regler.

Kontakt med SmSBK
Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta styrelsen. Då kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas.

Personuppgifterna, undantaget personnummer, kan komma att användas för direkt marknadsföring och utskick av information från SmSBK. 


På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen.


/Styrelsen Smålandsstenar Brukshundsklubb